svátek má Jakub

Vydání rybářského lístku­­­­

Vyřizuje:

Referát spisovna
Ivana Cilečková, tel. 251 625 794, 778 454 031, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

Základní informace

Podat žádost o rybářský lístek smí žadatel nebo jeho zákonný zástupce (většinou rodič v případě, že je žadatel mladší 15 let), který má osvědčení nutné pro vydání prvního rybářského lístku nebo starší rybářský lístek a trvalé bydliště na území Praha Řeporyje. V případě ztráty či odcizení rybářského lístku nelze vydat jeho duplikát, ale je nutno požádat o vystavení nového lístku a žadatel není zproštěn od poplatku.

Od 1. 1. 2024 platí novela vyhlášky 197/2004 zákona o rybářství. Nově se rybářské lístky vydávají pouze na dobu 30 dní, 10 let a na dobu neurčitou. Rybářský lístek na 30 dní se i nadále bude vydávat bez prokázání kvalifikačních předpokladů daných vyhláškou, a u rybářských lístků na dobu 10 let a dobu neurčitou bude prokázání kvalifikačních předpokladů i nadále nutností. Cena rybářských lístků se nemění.

Co potřebuji?

Potřebujete:

osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářského lístku nebo předchozí rybářský lístek v případě druhého a dalšího lístku

u cizince platný rybářský lístek nebo licenci vydanou v zemi, jejímž občanem jste

občanský průkaz / u cizince cestovní pas

Formuláře a dokumenty

Jak dlouho to potrvá?

Termín vyřízení:

Lhůty pro vydávání rybářských lístků jsou řešeny v souladu se správním řádem; zpravidla se tato záležitost vyřizuje obratem (v úředních hodinách). Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Poplatky

Vydání rybářského lístku je zpoplatněno dle z.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, položka 14 a):

Vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

200 Kč

Třicetidenní

500,- Kč

Desetiletý

250,- Kč

Desetiletý pro osoby mladší 15 let

250,- Kč

Desetiletý pro osoby studující rybářství a pro osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce

1.000,- Kč

Na dobu neurčitou

 

Doplňující informace:
Sankce v případě nedodržení předepsaných povinností

§ 30 Zákona č. 99/2004 Sb. přestupky fyzických osob

Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že

 1. a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5),
 2. b) provádí lov na udici v rybníkářství, aniž je rybníkářem anebo jím pověřenou osobou (§ 3 odst. 2),
 3. c) provádí lov ryb nebo vodních organizmů mimo rybářský revír v rozporu se způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rozmnožování ryb po dobu jejich hájení [§ 13 odst. 3 písm. a) a § 13 odst. 11] nebo loví mimo denní dobu lovu ryb stanovenou prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany rybí obsádky [§ 13 odst. 3 písm. c)],
 4. d) uloví a přisvojí si rybu vybraného druhu, která nedosáhla nejmenší lovné míry stanovené prováděcím právním předpisem z důvodu ochrany tohoto druhu ryb [§ 13 odst. 3 písm. b) a § 13 odst. 11],
 5. e) poruší zákazy pro lov ryb podle § 13 odst. 2 a 3,
 6. f) provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybářského práva stanovenými v povolence k lovu (§ 13 odst. 9),
 7. g) loví pomocí elektrického proudu v rozporu s § 13 odst. 6,
 8. h) nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady uvedené v § 13 odst. 7,
 9. i) neoprávněně chytá ryby. 

Za přestupek fyzických osob podle odstavce 1 písm. a), b), c), e), f) a g) lze uložit pokutu do 30 000 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. d) lze uložit pokutu do 5 000 Kč a za přestupek podle odstavce 1 písm. h) lze uložit pokutu do 1 500 Kč. Za přestupek podle odstavce 1 písm. i) lze uložit pokutu do 8000 Kč; za tento přestupek lze uložit také zákaz činnosti do jednoho roku. Za přestupek

 • 30 Zákona č. 99/2004 Sb. Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
  (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že a) v rybníkářství loví jiným než stanoveným způsobem (§ 3 odst. 2 a 5), b) provádí lov na udici, aniž je rybníkářem anebo jimi pověřenou osobou (§ 3 odst. 2), c) poruší zákazy pro lov ryb. a Za přestupek podle odstavce 1 uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Poplatek podle písmene a) druhé, čtvrté a šesté odrážky této položky se vybírá, vydává-li se rybářský lístek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných škol ve studijních oborech, popřípadě učebních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na území České republiky.

Opravné prostředky

Opravné prostředky:

nejsou

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout