svátek má Zbyněk

Místní poplatek ze psů

Vyřizuje:

Referát mzdová účtárna
Iva Pacnerová, tel.: 607 091 154, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Legislativa:

zákon ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění a vyhláška hl. m. Prahy č. 19/2019 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění pozdějších předpisů

Základní informace

Poplatek ze psů platí fyzická osoba, která je držitelem psa, obci příslušné podle místa svého přihlášení k trvalému pobytu, u cizinců podle adresy ohlášení místa pobytu. Právnická osoba platí obci příslušné podle sídla společnosti. Poplatek se platí ze psů starších 3měsíců.

Poplatník je povinen splnit podání ohlášení u správce poplatku do 15dnů ode dne, kdy nastala skutečnost, která má za následek vznik povinnosti platit poplatek. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15dnů ode dne, kdy nastala. Přihlásit psa je povinen i držitel psa, který je od poplatku osvobozen. Po přihlášení psa vydá správce poplatku poplatníkovi evidenční známku.

Držitel psa platí poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy nastala skutečnost poplatek platit. V případě trvání poplatkové povinnosti po dobu kratší, než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Pro výpočet poměrné výše poplatku platí toto i při změně pobytu, sídla, úhynu psa, předání psa jinému držiteli apod.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Držitel psa

 • fyzická osoba
 • právnická osoba
 • případně pověřená osoba za žadatele
  držitelem psa může být i osoba, která se k němu chová a nakládá s ním, jako by jej vlastnila

Co potřebuji?

Potřebujete:

občanský průkaz

v případě nároku na sníženou sazbu doklad prokazující tuto skutečnost

 • o poživatelé invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu
  • doklad o přiznání starobního důchodu
 • držitel psa převzatého z útulku
  • doklad o převzetí psa z útulku

Pověřená osoba za držitele psa:

 • doklady prokazující případný nárok na sníženou sazbu poplatku
 • kopie občanského průkazu držitele psa
 • občanský průkaz pověřené osoby
 • neověřená plná moc

Držitel psa (právnická osoba):

 • doklady prokazující případný nárok na sníženou sazbu poplatku
 • občanský průkaz osoby jednající jménem právnické osoby
 • originál nebo ověřená kopie živnostenského oprávnění, zřizovací listina nebo výpis z obchodního rejstříku

Formuláře a dokumenty

Jak dlouho to potrvá?

Termín vyřízení:

-

Poplatky

ZÁKLADNÍ SAZBA

1.500 Kč

jeden pes

2.250 Kč

každý další

SNÍŽENÉ SAZBY

poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, nebo poživatel sirotčího důchodu

200 Kč

jeden pes

300 Kč

každý další

držitel psa v rodinném domě

300 Kč

jeden pes

600 Kč

každý další

držitel psa určeného a užívaného k hlídání objektů, jehož držitelem je právnická osoba, která je zároveň vlastníkem hlídaného objektu

600 Kč

jeden pes

900 Kč

každý další

Od 1.1.2015 vešla v platnost vyhláška hl.m.Prahy č. 18/2004 Sb., o místním poplatku ze psů, která ukládá za povinnost každému chovateli psa, chovaného na území hl.m.Prahy a který je starší 6 měsíců, nechat psa trvale označit mikročipem nebo tetováním. Označování psů provádějí veterinární lékaři na náklady chovatele. Od veterinárního lékaře, který aplikoval mikročip, získáte evidenční číslo mikročipu.

Úlevy a osvobození

 • od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby, držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P, osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
 • držitelé psů převzatých z útulků provozovaných na území hl. m. Prahy, po dobu 2 let od převzetí
 • osoba provozující útulek pro zvířata
 • držitel psa, chovaného k vědeckým účelům v zařízeních k tomu určených
 • držitel psa, jimiž jsou delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva výsady imunity, je-li zaručena vzájemnost
 • držitel psa služebního, sloužícího Policii ČR a městské policii a speciálně vycvičených záchranářských a lavinových psů, pokud mají příslušné osvědčení a držitel je členem Svazu záchranných brigád
 • uživatel honitby, kterému zákon o myslivosti ukládá povinnost držet a v honitbě používat lovecké psy

Doplňující informace:

Splatnost poplatku
 • nečiní-li vyměřená částka více jak 600 Kč - nejpozději do 31. března každého roku
 • činí-li vyměřená částka více jak 600 Kč - ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31.března a 31.srpna každého roku

Opravné prostředky

Opravné prostředky:

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout