ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

Úřad

MČ Praha - Řeporyje

Název, Důvod a způsob založení, IČ, DIČ, Organizační struktura

Číst dál...

Kontaktní poštovní adresa, Telefonní čísla, Adresa internetové stránky, Adresa e-podatelny, Další elektronické adresy

Číst dál...

Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) určených pro osobní návštěvy

Číst dál...

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve Úřadu městské části Praha - Řeporyje

Číst dál...

Dokumenty : Seznamy hlavních dokumentů : koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty

Číst dál...

Dokumenty : Rozpočet Městské části Praha - Řeporyje

Číst dál...

Místo a způsob jak získat příslušné informace, místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Číst dál...

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

Číst dál...

Místo a způsob jak získat příslušné informace, místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Číst dál...

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává.

Číst dál...

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem.

Číst dál...

Nejdůležitější používané předpisy, Vydané právní předpisy.

Číst dál...

Sazebník úhrad za poskytování informací a s tím spojených služeb, Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Číst dál...

Vzory licenčních smluv, Výhradní licence

Číst dál...

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Číst dál...

Informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, kategorii osobních údajů, příjemců a doby uchování.

Číst dál...

Informace k povinnostem svozových společností zajišťujících svoz směsného komunálního odpadu a využitelných složek od občanů na území hl. m. Prahy.

Číst dál...

Informace o Veřejných zakázkách Městské části Praha - Řeporyje.

Číst dál...

V souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, je Centrálním evidenčním orgánem Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Za účelem podávání oznámení veřejnými funkcionáři byl s účinností od 1.1.2017 zřízen centrální elektronický registr, který je informačním systémem veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, a který podléhá zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění.

Povinné informace zveřejňované podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Číst dál...