svátek má Zbyněk

O úřadu

Název, Důvod a způsob založení, IČ, DIČ, Organizační struktura

Kontakty

Kontaktní poštovní adresa, Telefonní čísla, Adresa internetové stránky, Adresa e-podatelny, Další elektronické adresy

Úřední hodiny

Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) určených pro osobní návštěvy

Platby

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve Úřadu městské části Praha - Řeporyje

Seznamy hlavních dokumentů

Dokumenty : Seznamy hlavních dokumentů : koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty

Rozpočet MČ Praha - Řeporyje

Dokumenty : Rozpočet Městské části Praha - Řeporyje

Žádosti o informace

Místo a způsob jak získat příslušné informace, místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Poskytnuté informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

Příjem žádostí a dalších podání

Místo a způsob jak získat příslušné informace, místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává.

Formuláře

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem.

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy, Vydané právní předpisy.

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací a s tím spojených služeb, Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Licenční smlouvy

Vzory licenčních smluv, Výhradní licence

Výroční zprávy

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

GDPR, Informace o zpracování osobních údajů

Informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, kategorii osobních údajů, příjemců a doby uchování.

Rejstříky, registry, evidence a seznamy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5

Odpadové hospodářství

Informace k povinnostem svozových společností zajišťujících svoz směsného komunálního odpadu a využitelných složek od občanů na území hl. m. Prahy.

Ochrana ovzduší

Informace pro občany ke stavu ovzduší v Praze a k Plánu zlepšování kvality ovzduší všeobecně včetně platné vyhlášky k zákazu spalování tuhých paliv na území hl.m. Prahy a návodu, jak správně topit a ušetřit naleznete na níže uvedených odkazech, zpracovaných ve spolupráci s odborem ochrany prostředí hl.m. Prahy a odborem životního prostředí Prahy 13.

Digitální mapy

Digitální technická mapa Prahy (DTMP) je nejdůležitější částí Digitální mapy veřejné správy hl. m. Prahy. Mapa obsahuje nejpodrobnější reálně dosažitelný a dlouhodobě aktualizovaný obraz stavu polohopisu a sítí technické infrastruktury pro celé území hl. m. Prahy.

Veřejné zakázky

Informace o Veřejných zakázkách Městské části Praha - Řeporyje.

Úřední deska

Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů.

Registr oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

V souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, je Centrálním evidenčním orgánem Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Za účelem podávání oznámení veřejnými funkcionáři byl s účinností od 1.1.2017 zřízen centrální elektronický registr, který je informačním systémem veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, a který podléhá zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění. 

Povinné informace

Struktura povinných informací je dána vyhláškou Ministerstva vnitra  č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů, která byla vydána na základě zmocnění daného ministerstvu vnitra ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 69 odst. 3 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout