ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

Úřad

MČ Praha - Řeporyje

Název, Důvod a způsob založení, IČ, DIČ, Organizační struktura

Číst dál...

Kontaktní poštovní adresa, Telefonní čísla, Adresa internetové stránky, Adresa e-podatelny, Další elektronické adresy

Číst dál...

Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) určených pro osobní návštěvy

Číst dál...

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti ve Úřadu městské části Praha - Řeporyje

Číst dál...

Dokumenty : Seznamy hlavních dokumentů : koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty

Číst dál...

Dokumenty : Rozpočet Městské části Praha - Řeporyje

Číst dál...

Místo a způsob jak získat příslušné informace, místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob

Číst dál...

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

Číst dál...

Místo a způsob jak získat příslušné informace, místo a způsob, kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob.

Číst dál...

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává.

Číst dál...

Seznam používaných formulářů s jejich označením a popisem.

Číst dál...

Nejdůležitější používané předpisy, Vydané právní předpisy.

Číst dál...

Sazebník úhrad za poskytování informací a s tím spojených služeb, Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Číst dál...

Vzory licenčních smluv, Výhradní licence

Číst dál...

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Číst dál...

Informace o účelu a rozsahu zpracování osobních údajů, kategorii osobních údajů, příjemců a doby uchování.

Číst dál...

Informace k povinnostem svozových společností zajišťujících svoz směsného komunálního odpadu a využitelných složek od občanů na území hl. m. Prahy.

Číst dál...

Informace o Veřejných zakázkách Městské části Praha - Řeporyje.

Číst dál...

V souladu se zákonem č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění, je Centrálním evidenčním orgánem Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Za účelem podávání oznámení veřejnými funkcionáři byl s účinností od 1.1.2017 zřízen centrální elektronický registr, který je informačním systémem veřejné správy dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, a který podléhá zákonu č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, v platném znění.

Struktura povinných informací je dána vyhláškou Ministerstva vnitra  č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů, která byla vydána na základě zmocnění daného ministerstvu vnitra ustanovením § 21 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 69 odst. 3 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Číst dál...
×
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout