ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

MČ Praha - Řeporyje

Volby

Souhrnné informace k aktuálním volbám.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 31. 12. 2020 byly vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Ve volbách, které se uskuteční ve dnech 8. a 9. 10. 2021 budeme volit 200 poslanců.

Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.

Hlasovací lístky obdržíte nejpozději 3 dny přede dnem voleb (tj. do 5. října 2021). V rámci městské části Praha Řeporyje budou volby probíhat ve 3 volebních okrscích, jejichž adresy a popisy budou uvedeny na webových stránkách úřadu www.prahareporyje.cz a na obálce, ve které budou doručovány hlasovací lístky.

Ve volbách lze hlasovat i na voličský průkaz, a to v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O voličský průkaz můžete požádat již nyní, pro zjednodušení lze použít žádosti, které najdete na webových stránkách úřadu (žádosti jsou rozlišeny podle způsobu převzetí voličského průkazu) nebo si je můžete vyzvednout osobně v 1. patře úřadu. O voličský průkaz můžete požádat osobně nejpozději do 6. 10. 2021 do 16.00 hodin. Žádost můžete zaslat také poštou (musí obsahovat váš úředně ověřený podpis) nebo prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 1. 10. 2021.

Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat o voličský průkaz pouze příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.

Web aplikace Navigace do volebních místností.
Po zadání adresy vašeho bydliště aplikace vyhledá volební místo a ukáže vám i trasu cesty.
Stránky naleznete na webu Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy ZDE.

pátek 8.10. 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin
sobota 9.10. 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin

Dne 31.12.2020 byly prezidentem republiky vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volby se uskuteční ve dnech 8.10. a 9.10.2021.
Ve volbách do Poslanecké sněmovny lze hlasovat rovněž na voličský průkaz, o jeho vydání lze žádat okamžikem vyhlášením voleb.

Číst dál...

Seznam Volebních okrsků - adresy a seznam volebních okrsků, seznam ulic a jejich spádovost do volebních okrsků.

Číst dál...