ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

MČ Praha - Řeporyje

Volby

Souhrnné informace k aktuálním volbám.

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Dne 9. dubna byly prezidentem republiky vyhlášeny volby do Senátu Parlamentu České republiky. Volby probíhají pouze na území České republiky a pouze v některých volebních obvodech. Území městské části Praha Řeporyje patří do volebního obvodu č. 21, pro který byly volby rovněž vyhlášeny.

Voličem může být pouze občan České republiky.

V rámci městské části Praha Řeporyje budou volby probíhat ve 3 volebních okrscích: V souladu s ustanovením §15 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

na území Městské části Praha – Řeporyje
pro volby do Senátu Parlamentu ČR , konané
ve dnech 2.října a 3.října 2020 (1. kolo)

Dne 2.října 2020 - od 14.00 hod. do 22.00 hod.
Dne 3.října 2020 - od 8.00 hod. do 14.00 hod.

VOLIČ JE POVINEN PROKÁZAT PŘI HLASOVÁNÍ SVOJÍ TOTOŽNOST A STÁTNÍ OBČANSTVÍ ČR PLATNÝM OBČANSKÝM PRŮKAZEM NEBO CESTOVNÍM PASEM ČR.

VÁŽENÍ VOLIČI,
DOVOLUJEME SI UPOZORNIT, ŽE V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM VYHLÁŠENÝM MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ JE

VSTUP DO BUDOVY, KDE SE NACHÁZÍ VOLEBNÍ MÍSTNOST A VSTUP DO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI MOŽNÝ POUZE S OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM DÝCHACÍCH CEST (NOS, ÚSTA), JAKO JE RESPIRÁTOR, ROUŠKA, ÚSTENKA, ŠÁTEK, ŠÁL NEBO JINÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ BRÁNÍ ŠÍŘENÍ KAPÉNEK.

PŘI VSTUPU DO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI A PŘI ODCHODU Z VOLEBNÍ MÍSTNOSTI DOPORUČUJEME POUŽÍT PŘIPRAVENÝ DEZINFEKČNÍ PROSTŘEDEK PRO DEZINFEKCI RUKOU.

O voličský průkaz můžete požádat osobně nejpozději do 30. 9. 2020 do 16.00 hodin (1. patro úřadu, podatelna). Žádost můžete zaslat také poštou (musí obsahovat váš úředně ověřený podpis) nebo prostřednictvím datové schránky, a to nejpozději do 25. 9. 2020.

Číst dál...

Seznam Volebních okrsků - adresy a seznam volebních okrsků, seznam ulic a jejich spádovost do volebních okrsků.

Číst dál...