svátek má Nataša

Sbor dobrovolných hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Řeporyje
Hasičů 1081/3a, Praha 5-Řeporyje, 155 00
internet: www.sdhreporyje.info
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
telefon: 251 626 128


Jednotka sboru dobrovolných hasičů Řeporyje (JSDH) je zřízena na základě ustanovení § 89 odst. 1 písm. k) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění a ustanovení § 24 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dále v souladu § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. Hlavního města Prahy, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, v platném znění.

Zastupitelstvo MČ Praha – Řeporyje schválilo usnesením č. 4 ze dne 8. 12.2003 zřizovací listinu Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Řeporyje (JSDHO) a jmenovalo velitele JSDHO.

Zřizovatel: Městská část Praha – Řeporyje, se sídlem Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

JSDH je pro účely plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany zařazená do kategorie JPO III (JPO III = jednotka sboru dobrovolných hasičů obce s členy, kteří vykonávají službu v jednotce požární ochrany dobrovolně, s územní působností zpravidla do 10 minut jízdy z místa dislokace) s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele.

Vymezení předmětu činnosti

Základní úkoly JSDHO:
 • provádí požární zásah podle příslušné dokumentace požární ochrany nebo při soustředění a nasazování sil a prostředků
 • provádí záchranné práce při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
 • podává neprodleně zprávy o svém výjezdu a zásahu místně příslušnému hasičskému záchrannému sboru
 • spolupracuje při zdolávání požárů a záchranných pracích při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech s ostatními jednotkami požární ochrany, útvary Policie ČR a dalšími orgány podle zvláštních předpisů
 • chrání život a zdraví občanů a majetek před požáry a poskytuje účinnou pomoc při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech

Velitel JSDHO

Povinnosti velitele JSDHO:
 • je oprávněný jednat za JSDHO
 • udržuje trvalou akceschopnost JSDHO.
 • kontroluje, zda se členové JSDHO podrobují pravidelným zdravotním prohlídkám
 • kontroluje, aby jakoukoliv činnost v JSDHO vykonávali členové trvale nebo přechodně zdravotně nebo psychicky nezpůsobilí
 • dbá na to, aby všichni členové užívali při činnostech v rámci JSDHO předepsanou výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky a dodržovali zásady bezpečnosti práce a požární ochrany
 • kontroluje, aby odborná příprava členů JSDHO byla prováděna podle plánu odborné přípravy členů JSDHO
 • dohlíží na provádění údržby, kontroly a zkoušení požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany
 • plní funkci velitele zásahu podle zásad stanovených zákonem o požární ochraně
 • vede evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků požární ochrany a zajišťuje její hospodárné užívání
 • podává zprávu o okolnostech důležitých pro zajištění akceschopnosti JSDHO
 • vede předepsanou dokumentaci o činnosti JSDHO a o odborné přípravě členů JSDHO
 • podmínky pro výkon funkce velitele JSDH jsou specifikovány zákonem č.133/1986 Sb. v platném znění
Oprávnění velitele JSDHO při plnění úkolů na úseku požární ochrany:
 • nařídit v souvislosti se zdoláváním požáru nebo při cvičení JSDH, aby se z místa zásahu vzdálily osoby, jejichž přítomnost není potřebná, nebo aby se podřídili jiným omezením nutným k úspěšnému provedení zásahu,
 • nařídit provedení nutných opatření směřujících k odstranění nebezpečí opětovného vzniku požáru; o nařízených opatřeních neodkladně informují orgán vykonávající státní požární dozor.

JSDHO navazuje na dlouholetou činnost dobrovolných hasičů v Řeporyjích, dochovány jsou „Stanovy sboru dobrovolných hasičů v Řeporyjích“, které byly schváleny na základě usnesení obecního výboru ze dne 30. ledna 1882.

CK Místodržitelství v Čechách dne 4. července 1882 stvrdilo:
„Že spolek ten pozůstává podle stanov výše položených, stvrzuje se v smyslu § 9 zákona daného dne 15. listopadu 1867 ř.z.č.: 134.“

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout