svátek má Jakub

O úřadu

Název, Důvod a způsob založení, IČ, DIČ, Organizační struktura


Název
Městská část Praha - Řeporyje
Úřad městské části Praha - Řeporyje
Nad náměstím 84
155 00 Praha 5-Řeporyje
Důvod a způsob založení

Městská část Praha - Řeporyje vznikla jako součást územního samosprávného­ celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a statutem. Za podmínek stanovených zákonem o hl. m. Praze a statutem nakládá se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.

Podmínky a principy provozování činnosti

Úřad Městské části Praha - Řeporyje v oblasti samostatné působnosti plní úkoly uložené Zastupitelstvem městské části Praha-Řeporyje, starostou, zástupcem starosty. V této oblasti působí starosta, zástupce starosty, tajemník, úředníci a zaměstnanci Úřadu městské části Praha-Řeporyje.

Úřad Městské části Praha - Řeporyje v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zvláštních orgánů. V této oblasti působí starosta, zástupce starosty, tajemník, úředníci a zaměstnanci Úřadu městské části Praha-Řeporyje. V některých věcech vykonává přenesenou působnosti za ÚMČ Praha - Řeporyje Úřad městské části Praha 13 (např. doprava, výstavba, sociální potřebnost apod.).


Identifikační údaje

00241628

DIČ

CZ00241628
MČ Praha - Řeporyje je plátcem DPHPopis vnitřní organizační struktury Úřadu MČ Praha - Řeporyje.

Vedoucí úřadu

Starosta

volen

Tajemník

jmenován


Odbor hospodářsko-správní

Referát správa majetku

vedoucí odboru hospodářsko-správního
bytová agenda
správa majetku obce
kontrolní činnost
krizové řízení
nakládání s odpady
životní prostředí
kácení dřevin rostoucí mimo les
výherní hrací přístroje
dětská hřiště v majetku městské části

Referát ohlašovna, podatelna

podatelna/výpravna
ověřování listin a podpisů
evidence obyvatel
pokladna hlavní činnosti
poplatky za služby – hřbitov Řeporyje

Referát mzdová účtárna

ověřování listin a podpisů
mzdová účetní
místní poplatky (ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, ze vstupného, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství)
sociální věci
školství

Referát investiční

agenda stavební
agenda investiční
výběrová řízení - stavební činnost
stavební archiv
kontrolní činnost
doprava

Referát hospodářské činnosti

ověřování listin a podpisů
správa obecních bytů
hospodářské činnosti, nájmy, prodeje, věcná břemena
pokladna hospodářské činnosti
šetření sociální situace v rodinách
pronájem hrobových míst – hřbitov Řeporyje

Referát spisovna

knihovnice místní knihovny Řeporyje
spisovna úřadu
příprava podkladů pro místní časopis Echo
rybářské lístky
vydávání ověřených výpisů z informačního systému veřejné správy (Czech Point)
konverze dokumentů
správa úřední desky

Referát účetnictví

účetnictví MČ


Další referáty

Referát silnice

údržba místních komunikací

Referát péče o veřejnou zeleň

údržba veřejné zeleně, správa obecních objektů

Referát pohřebnictví

správa hřbitova Řeporyje


Dále jsou zajišťované práce jako např. úklid, praní prádla, vedení kroniky obce, distribuce místního časopisu řeporyjské Echo.

Seznam zřizovaných organizací

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout