ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

MČ Praha - Řeporyje

Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo městské části zřizuje jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu městské části. Zastupitelstvo městské části volí předsedu výboru z řad členů zastupitelstva městské části a členy výboru z řad členů zastupitelstva městské části a občanů městské části a tajemníka výboru z řad zaměstnanců městské části zařazených do Úřadu městské části.

Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo.

Zastupitelstvo městské části zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční.

Členové výboru budou voleni 14.11.2018. Informace budou aktualizovány po tomto datu.

Číst dál...

Členové výboru budou voleni 14.11.2018. Informace budou aktualizovány po tomto datu.

Číst dál...

Členové výboru budou voleni 14.11.2018. Informace budou aktualizovány po tomto datu.

Číst dál...