ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

MČ Praha - Řeporyje

Výbory zastupitelstva

Zastupitelstvo městské části zřizuje jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti výbory. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu městské části. Zastupitelstvo městské části volí předsedu výboru z řad členů zastupitelstva městské části a členy výboru z řad členů zastupitelstva městské části a občanů městské části a tajemníka výboru z řad zaměstnanců městské části zařazených do Úřadu městské části.

Výbory plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo.

Zastupitelstvo městské části zřizuje vždy výbor kontrolní a výbor finanční.