svátek má Jakub

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 30. 4. 2024

Doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru pro území hlavního města Prahy od 30. 4. 2024

V souladu s ustanovením § 1 Nařízení č. 6/2019 Sb. Hl. m. Prahy ze dne 26. 4. 2019, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a na základě výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu ČHMÚ  „nebezpečí požáru“ ze dne 29. 4. 2024 nastává pro území hlavního města Prahy

d o b a   z v ý š e n é h o   n e b e z p e č í   v z n i k u   p o ž á r u

ode dne 30. 4. 2024 od 00:00 hodin do 2. 5. 2024 00:00 hodin.

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/vyhlasky_a_narizeni/vyhledavani_v_pravnich_predpisech/narizeni_c_6_2019_sb_hl_m_prahy.html

V souladu s ustanovením § 1  Nařízení se za místo zvýšeného nebezpečí vzniku požáru považuje:

a) lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti 50 m od jeho okraje,
b) lesopark, park, zahrada a další porosty umožňující vznik a šíření požáru,
c) sklady sena, slámy a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od jejich okraje,
d) plocha zemědělských kultur, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.


zakázané následující činnosti:

V době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se na místech uvedených v § 2 zakazuje:

a)      rozdělávání nebo udržovaní otevřeného ohně (například pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
b)      kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
c)      používání pyrotechnických výrobků,
d)      používání jiných zdrojů zapálení, například létající přání, lampiony, pochodně,
e)      odhazování hořících nebo doutnajících předmětů,
f)       jízda parní lokomotivy, pokud nejsou zajištěna bezpečnostní opatření k zamezení vzniku požáru,
g)      spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení.

MČ PRAHA - ŘEPORYJE
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

Nad náměstím 84
155 00, PRAHA 5 - ŘEPORYJE

IČO
00241628
DIČ
CZ00241628
Telefon
251 625 794
ID datové schránky
zb9bzi9
Elektronická podatelna
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Nutné
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout