Rejstříky, registry, evidence a seznamy

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5

Živnostenský rejstřík
Odkaz na registr živnostenského rejstříku Ministerstva průmyslu a obchodu

Veřejný rejstřík a Sbírka listin
Odkaz na veřejný rejstřík subjektů

Ostatní registry a rejstříky státní správy
Vyhledávání v centrálně spravovaných veřejných rejstřících státní správy.

Administrativní registr ekonomických subjektů ARES
ARES umožňuje vyhledávání informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice.

Registr zdravotnických zařízení

Katastr nemovitostí - nahlížení

Portál veřejné správy