ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

Projekt Snížení prašnosti na území MČ Praha – Řeporyje

Projekt Snížení prašnosti na území MČ Praha – Řeporyje

Operační program Životní prostředí

Zajištění pravidelného čištění komunikací a snížení úrovně prašnosti.

Investiční záměr je realizován v rámci 59. výzvy Operačního programu Životní prostřední, Prioritní osa č. 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, Primární oblast podpory 2.1. – Zlepšení kvality ovzduší, Podoblast podpory – 2.1.3. – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

Výše dotace: 90%
Zhotovitel dokumentace pro dotaci: FLEXI PROJEKT s.r.o.
Vysoutěžená technika: City Master 1250 Comfort

Harmonogram projektu:
Přípravná fáze projektu: 1.3.2014
Datum ukončení projektu: 4.6.2015

Cílem projektu je zajištění pravidelného čištění komunikací a snížení úrovně prašnosti. Projekt je zaměřen na snížení množství malých prašných částic v ovzduší, vznikajících díky zvýšené dopravě na našem území. Za tímto účelem byl zakoupen kompaktní samosběrný zametací stroj, který je vybaven výkonným sacím zařízením se soustavou kartáčů, skrápěním a s certifikací PM 10. Zvolené řešení umožní dosáhnout dostatečně účinného odstranění prachu z vozovek a tím i snížení emisí tuhých látek, což se projeví v poklesu znečištění ovzduší suspendovanými částicemi.

500 - Chyba: 500
500

Internal Server Error

Vyzkoušejte prosím některou z těchto stránek:

Domovská stránka