Projekt Revitalizace parku u náměstí v Řeporyjích (CZ.2.16)

Operační program Praha-Konkurenceschopnost (OPPK)

Jedná se o revitalizaci parku u náměstí v Řeporyjích, při ul. Hasičů a Řeporyjské náměstí.

Investiční záměr je realizován v rámci 14. výzvy Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, Prioritní osa č. 16.2 – Životní prost­ředí, číslo oblasti podpory 16.2.1 – revitalizace a ochrana území, číslo výzvy 14 – 14. Výzva, oblast podpory 2.1

Datum zahájení projektu: 1.5.2015
Datum ukončení projektu: 30.9.2015

Jedná se o revitalizaci parku u náměstí v Řeporyjích, při ul. Hasičů a Řeporyjské náměstí.

Předmětem projektu je revitalizace parku u náměstí na pozemku parc.č. 866 v k.ú. Řeporyje. V rámci celkové revitalizace jsou naplánovány sadové úpravy, umístění nového mobiliáře i vytvoření nových zpevněných ploch. Vybudováním nových parkových i navazujících městských chodníků, instalací veřejného osvětlení, umístěním pítka, laviček, košů a zásadní revitalizací zeleně, která počítá s novými výsadbami stromů, keřů, cibulovin, trvalek a travin, dojde ke zkulturnění tohoto veřejného prostoru, integraci občanů městské části a ke zlepšení životního prostředí. Obyvatelé městské části i příležitostní návštěvníci tak získají možnost zastavit se v každodenním shonu a trávit čas v estetickém prostředí.

Více informací najdete na webových stránkách http://www.oppk.cz

Mapový podklad projektu