Program pro poskytování dotací v oblasti podpory spolků působících na území Městské části Praha - Řeporyje (2017)

PŘIDĚLENÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Usnesením zastupitelstva MČ Praha - Řeporyje č. 0402/2017/ZMČ22 ze dne 15.5.2017 bylo schváleno přidělení dotačních prostředků na rok 2017 v rámci vyhlášeného Programu podpory spolků působících na území MČ Praha - Řeporyje takto:

Žadatel
Projekt/Akce
Částka
Účel

Český svaz chovatelů, Základní organizace Praha 5 - Řeporyje
Otavova 154
155 00 Praha 5 - Třebonice

Podpora výchovy mládeže a podpora výstavní činnosti

16.000,00Kč

na poplatky za veterinární činnost a na dopravu a výstavy

Český svaz chovatelů, Základní organizace okrasného ptactva Praha 5 - Řeporyje
Sousední 6
155 00 Praha 5 - Řeporyje

Výstava a obnova výstavního fondu pro okrasné ptactvo

3.000,00Kč

na dopravu a výstavy