Program pro poskytování dotací v oblasti podpory spolků působících na území Městské části Praha - Řeporyje (2016)


PŘIDĚLENÍ DOTAČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Usnesením zastupitelstva MČ Praha - Řeporyje č. 0267/2016/ZMČ22 ze dne 27.06.2016 bylo schváleno přidělení dotačních prostředků na rok 2016 v rámci vyhlášeného Programu využití volného času dětí a mládeže ve věku od 6 - 18 let pro organizace působící na území MČ Praha - Řeporyje takto:

Žadatel
Projekt/Akce
Částka
Účel

Český svaz chovatelů, Základní organizace Praha 5 - Řeporyje
Otavova 154
155 00 Praha 5 - Třebonice

výstavy drob. zvířectva

10.000,00Kč

hrazení dopravy a veterinární činnosti