Životní jubilea a vítání občánků

Vážení jubilanti, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze nově v ustanovení § 10a výslovně stanovuje, že hlavní město Praha a městské části mohou ocenit významné životní události svých občanů. Nezbytné osobní údaje jubilantů může městská část za tímto účelem získávat z evidence obyvatel v souladu s § 5 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. Podle těchto ustanovení je obec a obecní úřad uživatelem údajů o obyvatelích a údaje, jichž je uživatelem, může využívat, jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.

Nový § 10a zákona o hlavním městě Praze souvisí dále s § 119b tohoto zákona, podle něhož jsou orgány hlavního města Prahy a orgány městských částí oprávněny využívat údaje z informačních systémů pro výkon působnosti podle zákona o hlavním městě Praze. V souladu s § 119b odst. 4 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. V případě adresného blahopřání jubilantům nebo pozvání na vítání občánků jsou těmito údaji jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu jubilantů, novorozenců a jejich zákonných zástupců.

Městská část má možnost gratulace v místním tisku, ve společenských rubrikách či na internetových stránkách bez souhlasu dotčených osob (či jejich zákonných zástupců), jestliže jsou ve společenských rubrikách např. „Blahopřejeme jubilantům naší městské části“ nebo „Vítáme nové občánky naší městské části“ v určitém měsíci zveřejněna pouze jména a příjmení bez jakýchkoliv dalších údajů.

V případě blahopřání seniorům, kteří dosáhnou věku 70, 75, 80, 85, 90 a více let, se jedná o významná životní jubilea, nikoli o každoroční zveřejňování jmen a příjmení v měsíci narození bez souhlasu jejich nositelů. Pokud by došlo ke zveřejňování dalších údajů, např. věku, data narození, části obce, je však nutné, aby městská část disponovala souhlasem subjektu údajů či zákonného zástupce. Takového zveřejnění dalších údajů však městská část nepředpokládá.

Městská část se však bude vždy snažit respektovat vůli občana, který si jakoukoliv veřejnou gratulaci nepřeje, a tuto skutečnost městské části sdělí.

document Souhlas s Vítáním občánků (27 KB)


Agendu životních jubileí a vítání občánků zajišťuje paní Veronika Hubálková, tel.: 251 625 794, mob.:778 454 033, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.