ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

Výbor pro výstavbu a rozvoj

Výbor pro výstavbu a rozvoj

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko ke stavebním záměrům před projednáním v zastupitelstvu městské části (dále jen „ZMČ“)

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko k předloženým dokumentacím pro stavební a územní řízení před projednáním v ZMČ

V případě potřebu konzultuje stavební záležitosti s příslušným stavebním úřadem

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko k návrhu územně plánovací dokumentaci hlavního města Prahy a jeho změnám před projednáním v ZMČ

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko k návrhu strategie rozvoje hlavního města Prahy před projednáním v ZMČ

Posuzuje a zaujímá doporučující stanovisko ke strategii rozvoje městské části v souladu se strategií rozvoje hlavního města Prahy před schválením v ZMČ

Plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo městské části


Složení Výboru pro výstavbu a rozvoj

Předseda

Radek Hanák

Členové

Marie Vaňatová
Iveta Kopřivová
Daniela Čubová
Jan Gebauer
Karel Doláš
Jiří Chmelíř

Tajemník výboru

Lenka Bártová