ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

Výbor pro školství, sport a tělovýchovu

Výbor pro školství, sport a tělovýchovu

Posuzuje a zaujímá stanovisko k návrhům koncepce rozvoje vzdělávání v městské části

Předkládá návrhy na zkvalitnění péče poskytované základní a mateřskou školou, kterou městská část zřizuje

Vyjadřuje se k záměrům na poskytování dotací či návratných finančních výpomocí v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu

Projednává výroční zprávy o činnosti předkládané základní a mateřskou školou, kterou městská část zřizuje

Plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo městské části


Složení Výboru pro vzdělání, sport a kulturu

Předseda

Michal Tuma

Členové

Lucie Seguin
Diana Schreierová

Tajemník výboru

Ivana Cilečková