Kontrolní výbor

Kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městské části

Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a Úřadem městské části na úseku samostatné působnosti

Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo městské části


Složení Kontrolního výboru

Předseda

Jaroslav Kejha

Členové

Vojtěch Kuchař
Stanislav Novák
Milan Hovorka
Miroslav Jindřich

Tajemník výboru

Jana Tomková