Výbor finanční

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části

Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části

Složení Finančního výboru od 01.11.2021

Předsedkyně výboru

Mgr. Lenka Fialová

Členové

Mgr. Radek Hanák
Mgr. Sergej Krasnov
Vojtěch Kuchař
Mgr. Michal Tuma

Tajemník výboru

Iva Pacnerová