Výbor finanční

Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky městské části

Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městské části

Složení Finančního výboru

Předseda

Jozef Čupka

Členové

Nicole Krajčovičová
František Jakub
Pavla Lišková
Sergej Krasnov

Tajemník výboru

Iva Pacnerová