Přestupková komise

Komise starosty městské části Praha - Řeporyje

Projednává přestupky proti pořádku ve státní správě

Projednává přestupky proti pořádku v územní samosprávě

Projednává přestupky proti veřejnému pořádku

Projednává přestupky proti občanskému soužití

Projednává přestupky proti majetku

Projednává přestupky, o kterých to stanoví jiný zákon (takové přestupky komise projednává namísto úřadu městské části)


Složení Přestupkové komise

Předseda

Zdeňka Karasová

Členové

Anna Kalbačová
Oldřich Pouzar

Tajemník komise

Vlasta Borovičková