ÚMČ Praha Řeporyje,
Nad náměstím 84, Praha 5 Řeporyje

NABÍZÍTE NEBO HLEDÁTE POMOC?

Žádosti o pomoc i nabídky dobrovolníků platné pro území MČ Praha - Řeporyje

Pomáhejme si, kdy je to nejvíc potřeba

Smyslem je propojit občany na území městské části Praha - Řeporyje, kteří potřebují v současné situaci nejvíce pomoci, s dobrovolníky, kteří jim chtějí svou výpomoc nezištně (bezplatně) poskytnout.

Můžete zveřejnit libovolné množství jak žádostí o výpomoc, tak nabídek pomoci. Prosím, využívejte však službu s rozmyslem - ať ostatní zájemce neobtěžujeme nesmyslnými či duplicitními příspěvky.
Každá nově zadaná poptávka či nabídka pomoci bude uchována na serveru po dobu trvání ohrožení koronavirem. Pokud platnost informací již nebude aktuální, můžete nás kontaktovat pomocí e-mailové zprávy odeslané na adresu pomoc-korona@prahareporyje.cz (při komunikaci vždy uvýdějte ID kód pro jasnou identifikaci).
Příspěvky nesmí svým obsahem vyvolávat zavádějící či klamnou představu o poptávané či nabízené pomoci. Žádost o pomoc i nabídka výpomoci by měly v zájmu občanů být vždy formulovány pokud možno stručně, jednoznačně a srozumitelně. Odkazy a informace typu Osobní údaje - jméno, e-mail a kontaktní telefonní číslo jsou v příspěvcích povoleny.

Ochrana osobních údajů
Uveřejněné osobní informace budou na webu uchovávány pouze pro potřeby žádostí a nabídek pomoci po dobu trvání situace ohrožení koronavirem. Po skončení krizové situace budou automaticky smazány.
Vaše údaje zveřejníme těm, kteří hledají či nabízí pomoc pouze na našich internetových stránkách. Kliknutím na tlačítko "Zveřejnit" souhlasíte s uveřejněním vámi poskytnutých osobních údajů.

Vyhrazujeme si právo kontrolovat obsah všech příspěvků a zároveň si vyhrazujeme právo smazat kterýkoliv z příspěvků (i bez udání důvodu). Smyslem je především ochrana občanů před klamnými, případně podvodnými poptávkami či nabídkami.

Máte zájem pomáhat, nebo sháníte pomoc i mimo Řeporyje?

ZKUSTE TŘEBA

Aktuální informace ke koronaviru Covid-19
https://bezpecnost.praha.eu/
PES: Protiepidemický systém ČR
https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/pes
Praktické informace k PANDEMII COVID-19

Za týden doženeme pokud ne Švýcarsko, tak určitě Rakousko, inkubační doba koronaviru je až 14 dnů, během ní je nemoc infekční. Přenáší se vzduchem (po 30 minutách kontaktu s nakaženým jedincem ve vzdálenosti menší než půl metru). Ovšem, když někdo kašle a nechrání se rouškou, kapesníkem či aspoň rukávem, virus se rozšíří na vzdálenost asi 3 metry, a zůstane na tkaninách, kovech a podlaze cca 12 hodin. Nejhorší je kýchání, které vystřeluje virové částice ještě dál. Žádné pozdravy podáním rukou, žádné líbání cizích osob! Omezte platby hotovostí, kontakt s bankovkami a mincemi, plaťte kartou. Pijte celý den teplé tekutiny a žvýkejte žvýkačku. Jako prevence se doporučuje především časté mytí rukou mýdlem po dobu alespoň dvaceti sekund nebo používání dezinfekčních prostředků na alkoholové bázi typu Sanytol. Důležité je také nedotýkat se očí, nosu a úst nemytýma rukama, třeba v MHD, protože virus se dostává do těla přes sliznice. Po návratu domů je nutné se pořádně umýt, nejen ruce. Obyčejné mycí prostředky virus zvládnou, takže častý úklid v místech, kde jsou lidé. Chraňme okolí rouškou, COVID-19 je dostatečně velký, takže ho může filtrovat jakákoli běžná maska či rouška, musí se často měnit. Pokud se chcete ochránit Vy, lepší je respirátor, nemusí být nutně trojka, částečně stačí i FFP2, ideální variantou jsou ty s vydechovacím ventilkem. Nepijte alkohol, který výrazně snižuje imunitu, je důležitý i dostatek spánku.
Největším nebezpečím nákazy je pneumonie coronaviru, která se zpočátku projevuje suchým kašlem často někdy i bez teploty i projevů nachlazení, pokud se objeví kašel a únava, necestujte na Bulovku tramvají, vyhledejte pomoc telefonicky. Když se u nakaženého koronavirem objeví dušnost a teplota, je to již na hospitalizaci, volejte záchranku. Nová informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

DŮLEŽITÁ TELEFONÍ ČÍSLA PRO OBČANY V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM KORONAVIRU

Každá osoba v kontaktu s prokázanou koronavirovou infekcí okamžitě kontaktuje telefonicky pracoviště hygienické stanice.

Informační linky jsou často přetížené, buďte při volání trpěliví a nepropadejte panice, své dotazy a informace formulujte jasně a srozumitelně.


800 160 166

pražská krizová linka pro osamělé seniory nad 65 let - non-stop bezplatná linka, možnost objednat balíčky potravin nebo hygienických potřeb, psychologická pomoc

1212

informační a poradenská linka primárně určená pro občany, kteří nemají přístup na web nebo si informace nemohou sami vyhledat

724 810 106
725 191 367

informační linka Státního zdravotního ústavu - nonstop

773 782 856
773 782 850

pražská hygienická stanice - denně 9.00 – 20.00 hod.; informační a poradenská linka zejména pro občany vracející se z oblastí výskytu onemocnění Covid-19

602 633 434
602 316 148

starosta MČ Praha - Řeporyje

AKTUALITY KORONAVIRUS

AKTUALITY KORONAVIRUS