Volby do Evropského parlamentu

Dne 17.1.2019 byly prezidentem republiky vyhlášeny volby do Evropského parlamentu. V naší městské části budou probíhat opět ve 3 volebních okrscích.
Volby se konají ve dnech 24.5 – 25.5.2019.

Pokud nehodláte volit ve svém volebním okrsku, je od vyhlášení voleb možné žádat o vydání voličského průkazu, s kterým můžete volit v jakémkoli volebním okrsku na území ČR.

O voličský průkaz můžete požádat osobně nejpozději do 22.května do 16,00hodin na Úřadě MČ Praha Řeporyje, Nad Náměstím 84.

Žádost můžete také zaslat poštou / musí obsahovat Váš úředně ověřený podpis/ nebo prostřednictvím datové schránky , a to nejpozději do 17.5.2019 do 16,00hodin.Další aktuální informace budou vyvěšeny na úřední desce.