Praha - Řeporyje
Hlavní menu
Úřední deska
Informace o úřadu
Organizační řád
Řeporyje
Časopis Řeporyjské Echo
Místní knihovna Řeporyje
Vítání občánků
Životní jubilea
Zastupitelstvo
Krizové řízení
Digitální mapy
Fondy Evropské unie
Dotační programy MČ
Veřejné zakázky
Kontakty
Úřední hodiny
 
­

Firmy a služby v Praze

 

Žádost o poskytnutí informace­
 

­­Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti.


Žádost se podává u hospodářsko-správního odboru ÚMČ Praha-Řeporyje. V případě, že je žádost podána ústně, je ústně rovněž vyřizována. Není-li ústně informace p­oskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel takto poskytnutou informaci za dostačující, musí podat žádost písemně.


Písemnou žádost o informace je možné podat v úředních hodiná­ch v podatelně úřadu nebo prostřednictvím elektronické podatelny úřadu (v případě zaručenéh­o elektronického podpisu) na formuláři, který je k dispozici na těchto webových stránkách nebo v budově Úřadu MČ Praha-Řeporyje.

­

Žádost o poskytnutí informace­­­


Úhrady za poskytování informacíInformace pro veřejnost jsou zveřejňované prostřednictvím:


a) fyzické úřední desky - vedle budovy úřadu

b) elektronické úřední desky - na webových stránkách MČ

c) v místním časopise Echo - zde všechna čísla Řeporyjského Echa

d) místním rozhlasem - v případě aktuálních informací


Informace, které MČ dle § 5 odst. 4 zákona zveřejňuje, jsou usnesení Zastupitelstva MČ Praha-Řeporyje, platné obecně závazné vyhlášky a pravidla, rozpočet MČ na příslušný kalendářní rok.


Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích pracovníků Úřadu MČ Praha-Řeporyje v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích, jednacím a organizačním řádem pro činnost výborů a organizačním řádem ÚMČ Praha-Řeporyje.

­