Praha - Řeporyje
Hlavní menu
Úřední deska
Informace o úřadu
Organizační řád
Řeporyje
Časopis Řeporyjské Echo
Místní knihovna Řeporyje
Vítání občánků
Životní jubilea
Zastupitelstvo
Krizové řízení
Digitální mapy
Fondy Evropské unie
Dotační programy MČ
Veřejné zakázky
Kontakty
Úřední hodiny
 
­

Firmy a služby v Praze

 

Příjem žádostí a dalších podání
 

Podat žádost či stížnost, oznámení a další podání, předložit návrh, podnět či jiné dožádání je možné prostřednictvím podatelny Úřadu městské části Praha-Řeporyje (dále jen „podání“). Podání je podle obsahu následně předáno k vyřízení věcně příslušnému zaměstnanci Úřadu městské části Praha-Řeporyje, který vydá případné rozhodnutí. Rozhodnutí je odesíláno v souladu s platnými právními předpisy.


Podání určené samosprávným orgánům (zastupitelstvo, výbory zastupitelstva, rada, komise ­rady) je předáno těmto orgánům.


Při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání je postupováno v souladu s platnými předpisy, které se liší dle obsahu podaných žádostí, návrhů a jiných dožádání. V závislosti na platném předpisu, podle kterého jsou žádosti, návrhy a jiná dožádání vyřizována, mohou být různé i lhůty pro vyřízení.


Anonymní stížnosti a oznámení se na základě příkazu starosty Městské části Praha-Řeporyje nevyřizují.


Zde naleznete Kontakty.