Praha - Řeporyje
Hlavní menu
Úřední deska
Informace o úřadu
Organizační řád
Řeporyje
Časopis Řeporyjské Echo
Místní knihovna Řeporyje
Vítání občánků
Životní jubilea
Zastupitelstvo
Krizové řízení
Digitální mapy
Fondy Evropské unie
Dotační programy MČ
Veřejné zakázky
Kontakty
Úřední hodiny
 
­

Firmy a služby v Praze

 

Organizační struktura Úřadu Městské části Praha – Řeporyje
 

Vedoucí úřadu:


StarostaTajemník je jmenován

­­

­

Referáty úřadu:


1) Odbor hospodářsko-správní: ­Referát správa majetku - úředník­­

 • vedoucí odboru hospodářsko-správního
 • bytová agenda
 • správa majetku obce­
 • kontrolní činnost­
 • krizové řízení
 • nakládání s odpady
 • kácení dřevin rostoucí mimo les
 • výherní hrací přístroje
 • dětská hřiště v majetku městské části

Referát ohlašovna, podatelna - úředník

 • podatelna/výpravna
 • ověřování listin a podpisů
 • evidence obyvatel
 • poplatky za služby – hřbitov Řeporyje

Referát mzdová účtárna - úředník

 • ověřování listin a podpisů
 • mzdová účetní
 • pokladna hlavní činnosti
 • místní poplatky (ze psů, za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, ze vstupného, za lázeňský nebo rekreační pobyt, za užívání veřejného prostranství)
 • sociální věci
 • školství

Referát životního prostředí / investiční - úředník

 • agenda stavební
 • agenda investiční
 • výběrová řízení - stavební činnost
 • stavební archiv
 • kontrolní činnost
 • doprava

Referát hospodářské činnosti - úředník

 • ověřování listin a podpisů
 • správa obecních bytů
 • hospodářské činnosti, nájmy, prodeje, věcná břemena
 • pokladna hospodářské činnosti
 • šetření sociální situace v rodinách
 • pronájem hrobových míst – hřbitov Řeporyje

Referát spisovna - úředník

 • knihovnice místní knihovny Řeporyje
 • spisovna úřadu
 • příprava podkladů pro místní časopis Echo
 • rybářské lístky
 • vydávání ověřených výpisů z informačního systému veřejné správy (Czech Point)
 • konverze dokumentů
 • vývěsní deska + elektronická

Referát účetnictví - úředník příp. smluvní partner

 • účetnictví MČ


2) Další referáty:Referát silnice

 • údržba místních komunikací

Referát péče o veřejnou zeleň

 • údržba veřejné zeleně, správa obecních objektů

Referát pohřebnictví

 • správa hřbitova Řeporyje


Dále jsou zajišťované práce jako např. úklid, praní prádla, vedení kroniky obce, distribuce místního časopisu řeporyjské Echo