Praha - Řeporyje
Hlavní menu
Úřední deska
Informace o úřadu
Organizační řád
Řeporyje
Časopis Řeporyjské Echo
Místní knihovna Řeporyje
Vítání občánků
Životní jubilea
Zastupitelstvo
Krizové řízení
Digitální mapy
Fondy Evropské unie
Dotační programy MČ
Veřejné zakázky
Kontakty
Úřední hodiny
 
­

Firmy a služby v Praze

 

Důvod a způsob založení
 

­Důvod a způsob založení­

­

Městská část Praha - Řeporyje vznikla jako součást územního samosprávného­ celku hlavního města Prahy, vystupuje v rozsahu stanoveném zákonem v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Postavení městské části, jejích orgánů a jejich působnost stanoví zákon č. 131/2000 Sb. o hl. m. Praze, zvláštní zákony a Statut hlavního města Prahy. Městská část plní úkoly patřící do samosprávy a vykonává státní správu pro území stanovené statutem v rozsahu stanoveném zákonem o hl. m. Praze, zvláštními zákony a statutem. Za podmínek stanovených zákonem o hl. m. Praze a statutem nakládá se svěřeným majetkem hl. m. Prahy a ve vymezeném rozsahu vykonává ve vztahu k tomuto majetku práva a povinnosti vlastníka.


­

Vz­nik


V roce 1945 převzaly pravomoce předchozích obecních resp. městských zastupitelstev místní národní výbory (MNV). Dnem ustanovení zaniklo obecní zastupitelstvo a obecní úřad byl nahrazen úřadem místního národního výboru. Místní národní výbory vykonávaly v tehdejším Československu správu obcí v letech 1945 – 1990.

V částech Prahy připojených v letech 1968  a 1974 (Řeporyje byly připojené k Praze roku 1974) zůstaly po připojení v činnosti místní národní výbory, ale byly podžízené  pražským obvodní národním výborům. Původní části obvodů spravovaly obvodní národní výbory přímo.

Státní správa a samospráva Městské části Praha-Řeporyje začala samostatně fungovat od 1.1.1989 pod názvem Místní národní výbor v Praze 5-Řeporyjích. Po listopadové revoluci v roce 1989 a po volbách v roce 1990 došlo k řadě zásadních změn, měnila se legislativa, rozdělení městských částí i jejich postavení v hlavním městě Praze. Místní národní výbory se transformovaly na obecní úřady a zastupitelstva obce, v Praze na místní úřady a místní zastupitelstva. Místní úřady se po reformě veřejné správy přejmenovaly na úřady městských částí, zastupitelstva na zastupitelstva městských částí, změnil se název naší městské části na „Městská část Praha-Řeporyje“.


­

Podmínky a principy provozování činnosti


Úřad Městské části Praha-Řeporyje v oblasti samostatné působnosti plní úkoly uložené Zastupitelstvem městské části Praha-Řeporyje, starostou, zástupcem starosty. V této oblasti působí starosta, zástupce starosty, tajemník, úředníci a zaměstnanci Úřadu městské části Praha-Řeporyje.

Úřad Městské části Praha-Řeporyje v oblasti přenesené působnosti vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zvláštních orgánů. V této oblasti působí starosta, zástupce starosty, tajemník, úředníci a zaměstnanci Úřadu  městské části Praha-Řeporyje. V některých věcech vykonává přenesenou působnosti za ÚMČ Praha-Řeporyje Úřad městské části Praha 13 (např. doprava, výstavba, sociální potřebnost apod.).


­