Praha - Řeporyje
Hlavní menu
Úřední deska
Informace o úřadu
Organizační řád
Řeporyje
Časopis Řeporyjské Echo
Místní knihovna Řeporyje
Vítání občánků
Životní jubilea
Zastupitelstvo
Krizové řízení
Digitální mapy
Fondy Evropské unie
Dotační programy MČ
Veřejné zakázky
Kontakty
Úřední hodiny
 
­

Firmy a služby v Praze

 

Projekt Snížení prašnost na území MČ Praha – Řeporyje
 
­

Investiční záměr je realizován v rámci 59. výzvy Operačního programu Životní prostřední, Prioritní osa č. 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, Primární oblast podpory 2.1. – Zlepšení kvality ovzduší, Podoblast podpory – 2.1.3. – Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů­


Výše dotace: 90%­
Zhotovitel dokumentace pro dotaci: FLEXI PROJEKT s.r.o.­­
Vysoutěžená technika: City Master 1250 Comfort­­­
Harmonogram projektu: ­
Přípravná fáze projektu: 1.3.2014­­­
Datum ukončení projektu: 4.6.2015
­­

Cílem projektu je zajištění pravidelného čištění komunikací a snížení úrovně prašnosti. Projekt je zaměřen na snížení množství malých prašných částic v ovzduší, vznikajících díky zvýšené dopravě na našem území. Za tímto účelem byl zakoupen kompaktní samosběrný zametací stroj, který je vybaven výkonným sacím zařízením se soustavou kartáčů, skrápěním a s certifikací PM 10. Zvolené řešení umožní dosáhnout dostatečně účinného odstranění prachu z vozovek a tím i snížení emisí tuhých látek, což se projeví v poklesu znečištění ovzduší suspendovanými částicemi.


Citymaster_1250_Comfort.png