Praha - Řeporyje
Hlavní menu
Úřední deska
Informace o úřadu
Organizační řád
Řeporyje
Časopis Řeporyjské Echo
Místní knihovna Řeporyje
Vítání občánků
Životní jubilea
Zastupitelstvo
Krizové řízení
Digitální mapy
Fondy Evropské unie
Dotační programy MČ
Veřejné zakázky
Kontakty
Úřední hodiny
 
­

Firmy a služby v Praze

 

Projekt Revitalizace parku u náměstí v Řeporyjích (CZ.2.16)
 
­
­­­­­ ­­­
­

Investiční záměr je realizován v rámci 14. výzvy Operačního program­u Praha – Konkurenceschopnost, Prioritní osa č. 16.2 – Životní prost­ředí, č­íslo oblasti podpory 16.2.1 – revitalizace a ochrana území, číslo výzvy 14 – 14. Výzva, oblast podpory 2.1­


Datum zahájení projektu: 1.5.2015­
Datum ukončení projektu: 30.9.2015
­

Jedná se o revitalizaci parku u náměstí v Řeporyjích, při ul. Hasičů a Řeporyjské náměstí.


Předmětem projektu je revitalizace parku u náměstí na pozemku parc.č. 866 v k.ú. Řeporyje. V rámci celkové revitalizace jsou naplánovány sadové úpravy, umístění nového mobiliáře i vytvoření nových zpevněných ploch. Vybudováním nových parkových i navazujících městských chodníků, instalací veřejného osvětlení, umístěním pítka, laviček, košů a zásadní revitalizací zeleně, která počítá s novými výsadbami stromů, keřů, cibulovin, trvalek a travin, dojde ke zkulturnění tohoto veřejného prostoru, integraci občanů městské části a ke zlepšení životního prostředí. Obyvatelé městské části i příležitostní návštěvníci tak získají možnost zastavit se v každodenním shonu a trávit čas v estetickém prostředí.


Více informací najdete na webových stránkách  http://www.oppk.cz­

Mapový podklad projektu

­­­Mapa_Revitalizace_parku_u_namesti_v_Reporyjich_Full_500.jpg­­­­­­­­­­­­