Praha - Řeporyje
Hlavní menu
Úřední deska
Informace o úřadu
Organizační řád
Řeporyje
   Technické údaje
   Historie
   První písemná zmínka
   Znak a prapor
   Farnost Ořech
Časopis Řeporyjské Echo
Místní knihovna Řeporyje
Vítání občánků
Životní jubilea
Zastupitelstvo
Krizové řízení
Digitální mapy
Fondy Evropské unie
Dotační programy MČ
Veřejné zakázky
Kontakty
Úřední hodiny
 
­

Firmy a služby v Praze

 

Historie Praha-Řeporyje
 
Kostel.jpg
Staroceskachaloupka.jpg
Na samém konci Prokopského údolí při západní hranici Prahy leží městys Řeporyje. Od roku 1974 je součástí Velké Prahy. Katastr zaujímá území Řeporyjí, Zadní Kopaniny a část stodůleckého a třebonického katastru. Rozlohou téměř 1 000 ha je jednou z větších částí Prahy, ve které dnes žije 4 000 obyvatel. V posledních letech se tu nebývale rychle staví, takže není daleko doba, kdy zcela splyne se sídlištní zástavbou Prahy 13.

První zmínky o obci pochází z počátku 12. století. Podle pověstí vznikla kolem cisteriánského kláštera, jehož mnišky se zabývaly dobýváním kořene léčivé rostliny - řepíku. Od řepo-ryjců tedy pochází název Řeporyje. Velmi významnou stavbou je zde kostel, jeden z nejstarších na území Čech. Původně románská stavba má dnes gotickou podobu.

Největšího rozmachu se Řeporyje dočkaly na konci 19. století po dokončení železniční trati Praha - Most a Praha - Beroun. Byly zde otevřeny vápencové lomy, postavena pec na pálení vápna a kruhové cihelny. Do obce se přestěhovali dělníci, čímž ztratila čistě zemědělský charakter. Po roce 1890 přišel do vsi i první lékař. Jako farář v Řeporyjích působil mezi léty 1909 - 1919 spisovatel J. Š. Baar, mezi lidmi velmi oblíbený pro svá krásná kázání.

V roce 1892 byla v obci vybudována první škola. Počet dětí vzrůstal a už kolem roku 1930 se začalo uvažovat o zřízení školy nové. Po 2. světové válce byla postavena alespoň provizorní dřevěná budova, která sloužila jako škola měšťanská, a teprve v roce 1953 byla otevřena škola nová. Dřevěnou budovu pak užívali ti úplně nejmenší, kteří se nové školy dočkali až v roce 1984. V letech 1985 – 1994 byl v obci zaveden vodovod, nyní se buduje kanalizace a plyn.

Po roce 1989 začalo v Řeporyjích pracovat na 60 větších či menších firem a obchodů. Jen zemědělců v obci ubývá. Z původních 48 už jich na polích pracuje jen několik. Někteří obyvatelé stále jezdí do práce do Prahy, kam spojení obstarávají autobusy, metro i tradiční železnice. Památku padlých v obou světových válkách v současnosti připomínají dva pomníčky. Místnímu sportovnímu vyžití slouží sokolovna, tenisové kurty a fotbalový stadion.

Blízkost Prokopského údolí dává možnost pěkných procházek. Lokalita je chráněná přírodní památka, lom Požáry a Mušlovka jsou významné po geologické stránce. Při příjemné procházce podél Dalejského potoka lze při troše štěstí najít i zkameněliny živočichů z dob dávno minulých.